• İLHAM ƏLİYEV VURGULADI

  İLHAM ƏLİYEV NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ QARŞISINDAKI ÇIXIŞINDA DEYİB Haberi Oku

 • Azərbaycana dəstək verməyə hazırq

  AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ İLHAM ƏLİYEV DÜNYA BANKININ CƏNUBİ QAFQAZ ÜZRƏ REGİONAL DİREKTORU XANIM MERSİ TEMBONU VƏ BANKIN AZƏRBAYCAN ÜZRƏ YENİ TƏYİN OLUNMUŞ ÖLKƏ MENECERİ NAVİD HƏSƏNİ QƏBUL EDİB. Haberi Oku

 • İKİNCİ ƏL BETON PARKE MAŞINI

  BEYAZLI QRUP OLARAQ İKİNCİ ƏL BETON PARKE MAŞINI XİDMƏTİNƏ 2009-Cİ İLDƏ BƏY-SAN-MAK MARKASINDAN TAMAMİLƏ MÜSTƏQİL OLARAQ QURULAN PRESMAK MARKASI DAXİL ETMİŞDİR. Haberi Oku

 • BORDÜR MAŞINI

  BEYAZLI QRUP OLARAQ İNDİKİ VAXTDA BORDÜR DAŞI MAŞINI İSTEHSALINA BAŞLADIQ. BÜTÜN BU İŞİMİZİN NƏTİCƏSİNDƏ BORDÜR MAŞINI SEKTORUNA AİD GƏLƏN TƏLƏBLƏRİN SIXLIĞI BİZİ İKİNCİ ƏL BORDÜR MAŞINI AYRI BİR FİRMA DAMI ALTINDA ETMƏYƏ, BU ŞƏKİLDƏ DAHA TƏŞKİLATİ, Haberi Oku

 • HAZIR BETON QURĞULARI

  BEYAZLI QRUP OLARAQ BRİKET, PARKET, BORDÜR MAŞIN İSTEHSALINDA QABAQCIL LİDER OLMAĞA BACARDIQ. BUNUN QÜRURUNU YAŞAYARAQ SİZLƏRLƏ PAYLAŞMAQ İSTƏDİK QİYMƏTLİ MÜŞTƏRİLƏRİMİZ. Haberi Oku

 • BRİKET MAŞINI İSTEHSALI

  BRİKET MAŞINI; QUM, ÇINQIL, (BİMS), PONZA VƏ ÇİMENTODAN EDİLMİŞ XƏRCİ VİBRASİYA VƏ TƏZYİQLƏ SIXIŞDIRMAĞA VƏ SIXIŞDIRILAN VƏSAİTLƏRİ QALIB VASİTƏSİYLƏ DƏYİŞİK ŞƏKİL VƏ EBATLARDA ÇIXARMAĞA YARAYAN MAŞIN. 210-190-390MM EBATLARINDA 4, 6, 8, 10, 12 ƏDƏD Haberi Oku

 • BRİKET MAŞINLARI

  KİLİDLİ PARKET DAŞI, BRİKET MAŞINLARI, BİMS, BORDÜR, BETON BLOK ELEMENTLƏRİ İSTEHSALINDA İSTİFADƏ MAŞINLARI, QƏLİBLƏRİ, TOPLAMA ROBOTLARI VƏ BÜTÖV TƏSİS HALINDA BU SEKTORA İSTİQAMƏTLİ OLARAQ BÜTÜN AVADANLIQ ÖZ BÜNYƏSİNDƏ DÜNYA STANDARTLARINDA BİR KEY Haberi Oku

 • BİMS MAŞINI

  TƏŞKİL ETDİYİMİZ KAMPANİYALAR DAN ÖTƏRİ BİMS MAŞINI QİYMƏTLƏRİNİ CAZİBƏDAR HALA GƏTİRDİK. MÜŞTƏRİ ÜÇÜN DAHA CAZİBƏDAR HALA GƏTİRMEMİZİN SƏBƏBİ İSƏ MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİ. Haberi Oku

 • ВЕНЕСУЭЛА ЖДЕТ ОТ СТРАН СНИЖЕНИЯ ДОБЫЧИ.

  Сокращение нефтедобычи не входящими в ОПЕК странами из тех, кто поддержит призванный помочь ценам, уменьшит предложение на перенасыщенном мировом рынке на 1,5 миллиона баррелей в сутки, сказал во вторник венесуэльский министр, упомянув Россию, Казах Haberi Oku

 • DEV PROJEDE YENİ GELİŞME YAŞANDI

  MİLLİ MECLİS'İN GÜZ DÖNEMİNİN İLK OTURUMUNDA AZERBAYCAN HÜKÜMETİNİN BAŞKA DEVLETLERLE İMZALADIĞI BAZI ANLAŞMALAR MECLİS'İN ONAYINA SUNULDU. Haberi Oku

 • BİMS BLOK MAŞINI

  2007-Cİ İLDƏ TRABZONDA HEYƏTİNƏ BƏY-SAN-MAK BEYAZLI QRUP OLARAQ BETON BLOK VƏ BİMS BRİKET MAŞINLARI İSTEHSAL MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ TÜRK SƏNAYESİNƏ XİDMƏT VERMƏKDƏDİR. Haberi Oku

 • BETON PARKET VƏ BRİKET MAŞINLARI

  2007-Cİ İLDƏN BƏRİ GENİŞ BİR YELPİKDƏ BİMS VƏ BETON MƏHSULLARI İSTEHSALINI EDƏN MAŞIN ŞİRKETİYİZ Haberi Oku

 • BETON PARKET DAŞ MAŞINI

  BEYAZLI QRUP, YENİ BAŞLAMASINA BAXMAYARAQ SEKTORDA QAZANDIĞI TƏCRÜBƏLƏRİNİ ŞƏXS VƏ TƏŞKİLATLARA DAHA PROFESSİONAL XİDMƏTLƏR TƏQDİM EDƏ BİLMƏK ÜÇÜN, SEKTORDAKI MÖVQEYİ QALIB SƏNAYESİ İNKİŞAF ETDİRMƏK SAHƏLƏRƏ SIXLAŞDIRARAQ DAVAM ETDİRMƏ QƏRARI ALMIŞ. Haberi Oku

 • BİMS MAŞINI

  BİZ BEYAZLI QRUP OLARAQ BU GÜN İNTERNET ÜZƏRİNDƏN SATILIK BİMS MAŞINI YA DA BİMS MAŞINLARI İSTEHSALI KİMİ HƏR HANSI BİR SÖZ AXTARILDIĞINDA İMALATINI ETDİYİMİZ BÜTÜN MƏHSULLARA AİD QİYMƏTLƏRİ, TEXNİKİ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ BİRLİKDƏ SONRADAN HEÇ BİR Pİ Haberi Oku

 • BİMS MAŞIN QİYMƏTLƏRİ

  QAZANDIĞIMIZ ETİBAR, TƏCRÜBƏ, BİLİK VƏ TƏCRÜBƏ İDEALİMİZE YÖNELİĞİMİZE DƏSTƏK OLUR. BİZ, KEÇMİŞDƏN ALDIĞIMIZ GÜCLƏ GƏLƏCƏYƏ GEDİRİK. ÇÜNKİ, BİR İDEALIMDIR VƏ İDEALA ULUŞMAK ÜÇÜN EDƏCƏK ÇOX ŞEYİMİZ VAR. Haberi Oku

 • QAZAXISTANA TİCARƏT HEYƏTİ PROQRAMI

  ŞƏRQ QARADƏNİZ İHRACATÇILAR BİRLİYİ, 25-29 OKTYABR TARİXLƏRİNDƏ QAZAXISTANIN AKTAU VƏ ATIRAU ŞƏHƏRLƏRİNƏ İSTİQAMƏTLİ TİKİNTİ, TİKİNTİ MATERİALLARI VƏ İSTEHLAK MƏHSULLARI SEKTORLARINDA TİCARƏT HEYƏTİ PROQRAMI TƏŞKİL EDƏRƏK, İHRACATÇILARIN BU BAZARA Gİ Haberi Oku

 • AZƏRBAYCAN REGİONDA ƏN BÖYÜK HƏRBİ POTENSİALI OLAN ÖLKƏDİR"

  PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV İKİNCİ AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏ SƏRGİSİNİN İŞTİRAKÇILARINA MÜRACİƏT ÜNVANLAYIB.SİZİ "ADEX 2016" İKİNCİ AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ MÜDAFİƏ SƏRGİSİNİN AÇILIŞI MÜNASİBƏTİLƏ ÖLKƏMİZİN PAYTAXTI BAKI ŞƏHƏRİNDƏ SƏMİMİ-QƏLBDƏN SALAMLAY Haberi Oku

 • BETON PARKE DAŞ MASINI

  BU GÜN BEYAZLI QRUP ARTIQ KÖKLÜ TƏCRÜBƏSİ TECRÜBELİ İŞÇİLƏRİ VƏ YÜKSƏK KEYFİYYƏT STANDARTLARINDAN GÜZƏŞT VERMƏYƏN QURULUŞUYLA ÖZ SEKTORUNDA MƏHSULDAR, SEÇİM EDİLƏN SEÇMƏ BİR FİRMA OLMAQDIR. Haberi Oku

 • BETON PARKE MAŞINI

  BEYAZLI QRUP ÇIXARDIĞI BETON PARKE MAŞINLARDA ŞƏRTSİZ 2 İL ZƏMANƏT MÜDDƏTİNİ DAVAM ETMƏKDƏ 'DIR Haberi Oku

 • BİMS-BETON-BLOK MAŞINI

  BEYAZLI QRUP OLARAQ MƏRKƏZİ; MÜXTƏLİF ŞƏKİL VƏ EBATLARDA DİVAR BLOKLARININ VƏ PARKE DAŞININ İSTEHSALINI EDƏN MAŞIN VƏ AVADANLIĞININ İMALATINI REALLAŞDIRMAQDIR. Haberi Oku

 • BETON PARKE DAŞI MAŞINI

  BETON PARKET DAŞI MAŞINI İNDİKİ VAXTDA TİKİNTİ SEKTORUNDA ƏHƏMİYYƏTLİ BİR YER ALMAĞA BAŞLADI. Haberi Oku

 • BETON PARKE MAŞINLARI

  İNDİKİ VAXTDA BETON PARKE MAŞINLARI TİKİNTİ SEKTORUNDA SÜRƏTLƏ YAYILMAĞA BAŞLADI Haberi Oku

 • MİNİMUM ÖDƏNİŞİ MİN 300 TL OLACAQ

  İNDİKİ VAXTDA MİNİMUM ÖDƏNİŞ MÖVZU OLDU Haberi Oku

 • gigiyena dəyincə ağıllara ilk məktəb gəlir

  TƏTİL BİTDİ MƏKTƏBLƏR AÇILDI. ANALAR UŞAQLARINI MƏKTƏBƏ GÖNDƏRMƏYƏ HAZIRLANIYOLAR VƏ O VAXT DA UŞAQLARINA XƏBƏRDARLIQ ETMƏYİ DƏ UNUTMADILAR. ? Haberi Oku

 • BETON BLOK MAŞINI

  2007 -Cİ İLDƏ BRİKET İSTEHSALI İLƏ BETON BLOK İSTEHSALINA BAŞLAYAN FİRMAMIZ 2010 Cİ İLDƏ BETON PARKE VƏ BETON BORDÜR DAŞI İSTEHSALINA BAŞLAYARAQ , ŞEHİRCİLİĞİN İMTİNA ANA VƏSAİTLƏRİNİ BÖLGƏMİZDƏ QAZANDIRMIŞ OLDU . Haberi Oku

 • BETON PARKE və BRİKET MAŞINLARI

  İNDİKİ VAXTDA BETON PARKE VƏ BRİKET MAŞINLARI TİKİNTİ SEKTORUNDAKI YERİNİ TAM MƏNASIYLA ALMIŞDIR. Haberi Oku

 • BETON PARKE MAŞINLARI

  ŞİRKƏT ÜST SƏVİYYƏ VEYSEL BEYAZLI "İNSANLARIN BƏYƏNMƏYİB BUDA MI İŞ NƏ VAR Kİ DEYİB DƏ DAHA SONRADAN ÖZLƏRİNİN TƏQİB EDİLDİYİNİ, VƏ DƏ BEYAZLI SƏNAYESİNDƏ QABAQCIL OLDUQLARINI İFADƏ EDİR. Haberi Oku

 • BETON BLOK MAŞINLARI

  İSTEHSAL ETDİYİMİZ BETON BLOK MAŞINLARI İNDİKİ VAXTDA İŞƏ YENİ BAŞLAYAN İSTEHLAKÇILARIN ARAŞDIRMALARINI İNTERNET ÜZƏRİNDƏN ETDİKLƏRİNİ MÜŞAHİDƏ VƏ HEÇ BİR KEYFİYYƏT STANDARTI OLMAYAN FİRMALARIN İSTEHSALI SATIN ALDIQLARI SONRADAN PİS HADİSƏLƏRLƏ QARŞI Haberi Oku

 • SIRADAN BİRİ DƏ ZƏNGİN OLA BİLƏR . İNVESTORLAR BÜLLETENİ, PUL QAZANMAQ ÜÇÜN BU YENİ SİSTEMİN HESABATINI HAZIRLADI

  BU ANDA ' GİZLİ BİR SİSTEM ' İSTİFADƏ AMERİKADAN MUSTAFA Y . ADLI SIRAVİ BİR AİLƏ RƏİSİ KİMİ NECƏ BİR HƏFTƏ ' DA MİLYONER OLDUĞUNU ANLADI . Haberi Oku

 • katibin evidən çıxmış

  ZƏRBƏ HADİSƏSİNDƏN SONRA TÜRKİYEDE ÇOX ADAM HƏBS OLUNDU İŞ YERLƏRİ BAĞLANDI VƏ BUNLARIN MƏSULU OLAN TERROR TƏŞKİLATI OLAN FETO Haberi Oku

 • 2.el bims maşınları

  FİRMA ÖZ BÜNYƏSİNDƏ SEKTORLARA XİDMƏT FƏALİYYƏTLƏRİNİ HƏYATA KEÇİRDİYİ KİMİ STANDARTLARA UYUGUN İQTİSADİ VƏ TEXNOLOJİ İNKİŞAFLARIN TƏQİBİNDƏ . Haberi Oku

 • 2 ƏL SATILIK BETON PARKE MAŞINI

  İNDİKİ VAXTDA 2 ƏL SATILIK BETON PARKE MAŞINI ƏHƏMİYYƏTLİ BİR YER ALMAĞA BAŞLADI . YENİ İŞ QURANLAR ÜÇÜN ÇOX ÜSTÜNLÜKLÜ OLA BİLİR. Haberi Oku

 • BEYAZLI QRUP VƏ MÜŞTƏRİ ƏLAQƏLƏRİ .

  TRABZONDA QURULAN FİRMAMIZ BESS ADI ALTINDA - TÜRKİYE-DƏ İSTEHSAL VƏ İXRACAT LİDER ŞİRKƏTLƏRİNDƏN BİRİDİR. Haberi Oku

 • BİMS MAŞIN QİYMƏTLƏRİ

  SON İLLƏRDƏ BİMS , XÜSUSİLƏ  ISI – SES  İZOLASİYONU   VƏ   ÖZ AĞIRLIĞI BAXIMINDAN   NORMAL YAPI   BÖYÜK   ÜSTÜNLÜKLƏRƏ SAHİB OLAN HAFİF AGREGALI  YAPI  İŞÇİSİ . Haberi Oku

 • 2.EL BİMS MAKİNALARI

  SEKTÖREl HİZMET ETKİNLİKLERİNİ DÜNYA STANDARTLARDA YÜRÜTEREK TEKNOLOJİK VE EKONOMİK VE GELİŞMELERİN TAKİBİNDE, MÜŞTERİLERİMİZİN DOĞRULTUSUNDA, KALİTEDEN ÖDÜN VERMEKSİZİN GÜVENİLİR ÜRÜNLER ÜRETMEYE AMAÇ EDİNMİŞTİR. Haberi Oku

 • Briket Makinası

  Bir BEYAZLI GRUP kuruluşu olan Bey- San-Mak; Kilit beton parke makinası, Briket makinası İkinci el imalatı ve kalıp sanayii ticari faaliyetlerine 2007 yılı itibarı ile başlamıştır. Bünyesine kattığı deneyimli ve uzman kadrosu sayesinde hızla büyümeye Haberi Oku