HAQQIMIZDA

Bir Beyazlı Group quruluşu olan Bey-San Mak.Kilit beton tamet maşını, blok maşını emalatı və qəlb sənayesi ticarət fəaliyyətlərinə 2007-ci il etibarı ilə başlamışdır. Bünyəsinə qatdığı təcrübəli və mütəxəssis heyəti sayəsində sürətlə böyüməyə başlayan Bey-San Mak. çıxardığı beton stansiyaları, Kilit beton tamet maşını və briket maşını satışına yalnız ölkə daxilində deyil,ölkə xaricinədə ixrac etməsi ilə ölkəmizin iqtisadiyyatına öz töhfəsini vermişdir. Bey-San-Mak Maşın və Qəlb Sənaye bu gün müasir təsislərində hər cür beton stansiyaları, blok tamet bims maşınları və qəlblərinin istehsalına cavab verəcək şəkildə ticarət həyatına davam edir. Qısa zamanda beynəlxalq sahələrdə də mövzusunda fəaliyyət göstərməyi bacaran firmamız çıxardığı fərqli maşınları və qəlb modelləri ilə ölkəmizə etdiyi xidmətlərdən qürur duymaqdadır.

MİSSYAMIZ

Kilit beton tamet maşını və blok maşını Sektorunda xidmət fəaliyyətlərini universal standartlarda icra iqtisadi və texnoloji inkişafların təqibində, müştərilərimizin gözləmələri istiqamətində, keyfiyyətdən güzəşt vermədən Etibarlı məhsullar çıxarmağı, məlumatı tətbiqi qarşısına məqsəd qoymuşdur. İnkişaf edən texnologiyanın istiqamətində dünya standartlarına uyğun məhsullar çıxarmağı və KEYFİYYƏT-XİDMƏT-MƏMNUNİYYƏT əlaqəsinin davamlılığını təmin etmək məqsədi qoymuşuq.

KİLİT TAMET MAŞINLARI-BLOK MAŞINLARI SEKTORUNDA LİDER VƏ İDEALİST ŞƏXSİYƏTLƏRİMİZ
 • Araşdırmaçılıq, yenilikçilik və səlahiyyətləri dəyərlərinə olan inancımız
 • Texnologiyanın təqdim etdiyi imkanlardan faydalanaraq informasiya və məlumatlara söykənən qərar almağımız
 • İctimai məsuliyyətin şüurunda şəffaflıq anlayışında olmamız
 • Tolerantlıq və həmrəyliyə verdiyimiz əhəmiyyət
 • Ölkə iqtisadiyyatına məşğulluğa katkımız və ətraf mühitə saygımız
 • Qaynaqların təsirli olaraq istifadəsi

MƏQSƏDİMİZ

 • Araşdırmaçılıq, yenilikçilik və səlahiyyətləri dəyərlərinə olan inancımız
 • Texnologiyanın təqdim etdiyi imkanlardan faydalanaraq informasiya və məlumatlara söykənən qərar almağımız
 • İctimai məsuliyyətin şüurunda şəffaflıq anlayışında olmamız
 • Tolerantlıq və həmrəyliyə verdiyimiz əhəmiyyət
 • Ölkə iqtisadiyyatına məşğulluğa katkımız və ətraf mühitə saygımız
 • Kilid beton parke makinası, və briket maşını emalatında qaynaqların təsirli olaraq istifadəsi

ATEYEMİZDƏN ŞƏKİLLƏR

Diğer Ticari Faaliyetlerimiz