logo

KOD : K001 - BLOK MAŞINI 4`LÜ
34.200 USD

ANAR NAZAROV  +905493256661


                            QİYMƏTƏ  DAXİL  OLAN  MALLAR

PRS 400  SERİAL  MANUEL MAŞIN  1  ƏDƏD  (2014  MODEL  -  1  BUNKER)
DƏMİR  EMALATI  QƏLB  2 ƏDƏD  (İSTƏYƏ GORƏ)
PALET  DAŞIMA  VASİTƏSİ  2 ƏDƏD
PALÇIQ  YOĞURMA  QAZANI  CƏBRİ 1 TORBA 1 ƏDƏD
PALÇIQ  DAŞIMA  LENTİ  1 ƏDƏD (6.5m x 0.50sm)
XAMMADDƏ  QIRICISI  1 ƏDƏD(QOŞA MÜHƏRRİK,DİYİRCƏKLİ)
XAMMADDƏ  DAŞIMA  LENTİ (8.5 M X  0.50SM) 1 ƏDƏD

MAŞINA AİD QABAQ ÇIXIŞ DƏZGAHI,ELEKTİRİK İDARƏETMƏ QUTUSU İLƏ HİDROLİK İDARƏETMƏ QUTUSU ÜZƏRİNDƏDİR,ƏLAVƏ HECBİR QİYMƏT TƏLƏB OLUNMUR.


                                                             AÇIXLAMA

İŞLƏNMİŞ 2Cİ ƏL MAŞINLAR AXTARMAĞINIZA EHTİYAC YOXDU.BAŞKASININ XARAB OLMUŞ MAŞINIYLA BAŞINIZI AĞRITMAYIN.KAMPANYA QİYMƏTLƏRİMİZ 2Cİ ƏL İSTİFADE OLUNMUŞ MAŞINLARIN QİYMƏTİNDƏN DAHA UYĞUNDUR.
TƏSİS QURMAQ ÜÇÜN ÇOX XƏRCƏ DUŞMƏYƏ EHTİYAC YOXDU.FİRMAMIZIN TƏŞKİL ETDİYİ KOMPANYA İLƏ SİZLƏRƏ UYĞUN QİYMƏTLƏRLƏ TƏHSİS QURMAQ İMKANI TƏŞKİL EDİR.İSTƏYƏ GÖRƏ FƏRQLİ TUTUM VƏ AVTOMATLAŞDIRMA ŞƏKİLLƏRİNDƏ İSTEHSALATIMIZ VARDIR.TİCARİ ŞƏRTLƏR AŞAĞIDA BİLDİRİLMİŞDİR.KOMPANYA DETAYLARİ ÜÇÜN XAHİŞ OLUNUR  TELEFON NÖMRƏLƏRİMİZDƏN ƏLAQƏ SAXLAYIN.


                                             BƏZİ TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏR


PRS 400 - MANUEL ƏMƏLİYYAT SİSTEMİNƏ GÖRƏ YERDƏN PALÇIQ STANSİYALİ OLARAQ DİZAYN EDİLMİŞTİR.NÜMUNƏ QURULUŞ SXEMİ ŞƏKİLLƏR HİSSƏSİNDƏ VAR.MANUEL MAŞIN 24 SAAT İSTİFADƏ ƏSASINA GÖRƏ HAZIRLANMIŞDIR.
LAZIMI PALET SAYI TƏŞKİL OLUNSA GÜNDƏ 8 SAAT İŞ İLƏ 3500 – 5000 ƏDƏD 20 LİK BLOK İSTEHSAL EDİR.
BİR PALETDƏ=4 ƏDƏD 20 LİK // 6 ƏDƏD 15 LİK//8 ƏDƏD 10 LUK //12 ƏDƏD KİLİT TAMET İSTEHSAL EDƏ BİLƏR.

PRS 400 MANUEL MAŞININ PALET ÖLÇÜSÜ: 45X90X4

                                           TİCARİ     ŞƏRTLƏR


GÖSTƏRİLƏN  KAMPANİYA QİYMƏTLƏRİ  30.06.2014   TARİXİNƏ QƏDƏR FALİYƏTDƏDİR.

ÇATDIRILMA  VAXTI  MAKSİMUM  45  İŞ GÜNÜDÜR.ÇATDIRILMA ƏVVƏLİ BİR İŞCİNİZƏ OPERATORLUK  KURSU  FİRMAMIZ TƏRƏFİNDƏN VERİLƏCƏKDİR.

MAŞIN  1  PALÇIQ BUNKERLİ OLARAQ   DİZAYN  EDİLMİŞDİR.TƏLƏB OLUNSA 2 PALÇIQ BUNKERLİ OLARAQ  ƏLAVƏ  QİYMƏT  YOLU  İLƏ  ƏLAVƏ EDİLƏ BİLƏR.

SINAQ    TEST  İSTEHSALİ  MÜŞDƏRİNİN  GÖZÜ  QARŞISINDA  FABRİKA  ƏRAZİMİZDƏ  EDİLƏBİLƏR.TƏLƏB  OLUNSA  DÖVRƏYƏ ALINMA SİSTEMİ  FİRMAMIZ  TƏRƏFİNDƏN  TƏHSİSİN  QURULACAĞI  SAHƏDƏ  EDİLƏBİLƏR.MONTAJ QRUPUNUN  YOL    QONAQLAMA  MƏSRƏFLƏRİ  İLƏ  HİDROLİK  MODULLAR  YAĞI  MÜŞTƏRİYƏ AİDDİR.

ODƏNİŞLƏR  SİFARİŞDƏ  RƏSMİ  KONTRAKT BAĞLANARAQ  40% İ  İLKİN ODƏNİŞ,QALAN  QİSMİ   CATDİRİLMA VAXTİ NAĞD  OLARAQ  ÖDƏNİLİR.

QİYMƏTLƏRİMİZ  TRABZON  FABRİKA  TƏSLİMİDİR..

KDV,NƏQLİYYAT,SIĞORTA,  QİYMƏTLƏRİMİZƏ  DAXİL  DEYİLDİR.STANDART  ALIMLARDA  KDV  NİSBƏTİ  18%  TƏŞVİQ    LEASİNG`DƏ  1% OLARAQ TƏTBİQ EDİLİR.ÖLKƏ XARİCİ SATIŞLARDAN   KDV  TƏLƏB  EDİLMİR.

İSTEHSALATLARİMİZİN  HAMİSİ  BANK KREDİTİ    LEASİNG  SATİŞA  UYĞUNDUR.

İSTEHSALAT  XETALARINA  QARŞI  BUTUN  MALLARIMIZ  2  İL  QARANTİYALIDIR.ÖLKƏ DAXİLİ  QƏZALARA  QARŞI  48 SAAT,ÖLKƏ  XARİCİ  QƏZALARA  QARŞI  DÜNYANIN HƏR YERİNƏ  72 İLƏ 120 SAAT  ARASI  MÜDAXİLƏ  QARANTİYAMIZ VARDIR.

ƏRAZİNİZİN  DAXİLİNDƏ  ETMƏNİZ  LAZIM  OLAN  QABAQCADAN HAZIRLIQ  İLƏ ƏLAQƏDAR  KƏŞF VƏ QURULUM  PLANI  FİRMAMIZ  TƏRƏFİNDƏN  PULSUZ  OLARAQ VERİLƏCƏKDİR.

                                                                 MÜŞTƏRİLƏRİMİZƏ  ÖZƏL

MAŞIN    LƏVAZİMATLAR  MÜŞTƏRİLƏRİMİZƏ  PALET,ANBAR,BUNKER,QABLAŞDIRMA,MATERİALLARI ,FORKLİFT  V.S.  ELAVƏ SİFARİŞLƏRİ  ÜCÜN  QİYMƏT VƏRƏQƏMİZDƏN  10% ENDİRİM  HAZİRLANİR.

TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ..