Briket Makinasi | Briket Makinesi

BLOK MAŞINİ (BRİKET MAKİNE İ) EKTORUNDAKI OZUNDƏN ƏMİN VE TAM MÜŞTƏRİ MƏMNUNİYYƏTİ MƏQ ƏDLİ ÇALIŞMALARIMIZ QARŞILIĞINI BUGÜN BAZAR PAYIMIZIN YÜK EK OLUŞU GÖ TƏRİLMİŞTİR.

İ TEH AL ETDİYİMİZ BLOK MAŞINALARINA (BRİKET MAKİNE İ) VERDİĞİMİZ 2 İLLİK ŞƏRT İZ ZƏMANƏT VAXTINI TƏMİRAT VƏ BAXIMINI GERÇƏKLƏŞDİRDİYİMİZ İKİNCİ ƏL BLOK MAŞINALARINA’DA  VERƏRƏK EKTORDA BİR İLKİ GERÇƏKLƏŞDİRDİK.

GÜNÜMÜZDE BLOK MAŞINALARI (BRİKET MAKİNE İ) EKTORUNDA Ə A ƏN İŞƏ YENİ BAŞLAYAN İ TİFADƏÇİLƏR AXTARIŞLARINI İNTERNET TƏRƏFİNDƏN ETDİKLƏRİNİ,TƏCRÜBƏ İZ VƏ HEÇ BİR KEYFİYƏT TANDARTI OLMAYAN FİRMALARIN İ TEH ALI ATIN ALDIQLARINDA ONRADAN XOŞAGƏLMƏZ ÜRPRİZLƏRLƏ QARŞILAŞTIQLARINI GÖRDÜK.

BİZ BEYAZLI GROUP OLARAQ BUGÜN İNTERNET TƏRƏFİNDƏN ATILIK BLOK MAŞINI, BLOK MAŞINLARININ QİYMƏTLƏRİ YADA BLOK MAŞINI İ TEH ALI KİMİ HƏRHAN I BİR KƏLİMƏ AXTARILDIĞINDA İ TEH ALINI ETDİYİMİZ BÜTÜN MAŞINLARA AİD QİYMƏTLƏRİ , TEXNİK ŞƏRTNAMƏLƏRİ İLE BİRLİKDƏ ONRADAN HEÇBİR XOŞAGƏLMƏZ ÜRPRİZE FÜR ƏT VERMƏYƏCƏK ŞEKİLDƏ YAYINLAYABİLƏN ŞƏFFAF BİR FİRMA OLMAYA ÖZEN GÖ TƏRİRİK.

AYRICA HƏR İL 4 DƏFƏ YARATDIĞIMIZ KAMPANYALAR AYƏ İNDƏ YENİ BLOK MAŞINLARI QİYMƏTLƏRİNİ İKİNCİ ƏL BLOK MAŞINLARINDAN ƏRFƏLİ HALA GƏTİRDİK.

BÜTÜN BU ÇALIŞMALARIMIZIN NETİCƏ İNDƏ BLOK MAŞINLARI EKTORUNE AİD GƏLƏN TƏLƏPLƏRİN YOĞUNLUĞU BİZİ İKİNCİ ƏL BLOK MAŞINLARI İŞİNİ AYRI BİR FİRMA AHƏ İ ALTINDA ETMƏYƏ ,BU ŞEKİLDƏ DAHA QURUM AL,TƏ İRİN VƏ QI A VAXTDA NƏTİCƏYƏ ÇATA BİLƏCƏK HALA GƏTİRMƏYƏ ÖVQ ETMİŞDİR.

BU MƏZMUNDA 2009 İLİNDƏ PRE MAC MARKA I ADI ALTINDA İKİNCİ ƏL BLOK MAŞINLARI EKTORUNDA AİD FİRMAMIZI,YENİ BLOK MAŞINLARI İ TEH ALI FİRMAMIZ OLAN BEY- AN-MAK DAN TAMAMƏN AYIRARAQ ƏRBƏ T ÖZ TEKXİK KADRO U İLƏ BİRLİKTƏ QURDUQ.

GÜNÜMÜZDƏ FİRMAMIZ HEM YENİ BLOK MAŞINLARI İ TEH ALINDA BEY- AN-MAK OLARAQ,HEMDE İKİNCİ ƏL BLOK MAŞINLRI  EKTORUNA PRE MAC OLARAK HƏM QİYMƏTLƏRİ,HƏM TEKXİK VƏ ATIŞ TRATEQİA İ OLARAQ ŞƏFFAF BİR ANLAYIŞININ OLMA I MÜNA EBETİ İLƏ BAZARDAN HƏDƏFLƏDİYİ PAYI ALMANIN DÜZGUN QÜRURUNU YAŞAMAQDADIR.

DAHA DƏQİQ MƏLUMAT ÜÇÜN+9 0 549 325 66 61 NOLU G M ‘den ƏLAQƏ AXLAYA BİLƏR İNİZ. ANAR NAZAROV

z