ლიბია - ტრიპოლი - პუსულა-1 - 2013საქართველო - ახალციხე - შპს ჩიკო - 2013სოჩი - აფხაზია - ნართ დენიზჯილიკ - 2013საქართველო - ლაგოდეხი - ფაკსაშვილი - 2013თურქმენეთი - აშგაბატი - ტოტალ ჯგუფი-2 - 2013საქართველო - სარდიჩალა - იორი - 2013საქართველო - მარნეული - ნამაზ ფან - 2013საქართველო - გორი - შპს გზა გორი - 2013საქართველო - რუსთავი - შპს დიდოსტო - 2013საქართველო - მარნეული - ასაფ - 2013რეფერანსებისთვის დააწკაპუნეთ !